Aktuelt

 

 Ny uddannelseslæge:

Uddannelseslæge pr. 1. januar 2019 til 31. maj 2019:

Zenia Mogensen

Øvrige:

Uddannelseslæge Mia von Seelen har en dag i klinikken hver måned

Nye regler for kørekort pr. 1.7.2017

Med virkning fra den 1. juli 2017 er der ikke længere særskilt krav om fornyelse af kørekort ved det fyldte 75. år eller efterfølgende.

Alle kørekort, der udstedes til gruppe 1 (alm. bil, motorcykel, stor knallert mv.), vil fremover have en gyldighed på 15 år, medmindre kørekortet er begrænset som følge af helbredsmæssige forhold.

For gruppe 1-førere gælder derfor den almindelige gyldighedsperiode, uanset førerens alder.

Som indehaver af et gruppe 1-kørekort skal du fortsat forny dit kørekort, når det udløber, men du skal som udgangspunkt ikke vedlægge en lægeattest, når der søges om fornyelse af kørekort til ansøgere efter gruppe 1, uanset ansøgerens alder.

Hvis kørekortets gyldighedstid er individuelt fastsat, skal kørekortets indehaver indlevere lægeattest i forbindelse med ansøgning om fornyelse af kørekort.

For førere af motorkøretøjer i gruppe 2 er de hidtidige regler fortsat gældende, og der vil fortsat skulle indleveres lægeattest ved fornyelse af kørekort.

 

 

HVEM KAN FÅ GRATIS INFLUENZAVACCINATION?

65+ JA
Gravide efter 12. uge JA
Svært overvægtige (BMI over 40) JA
Førtidspensionister  JA

 

PERSONER MED FX:                   
KOl og astma JA
Immundeffekt JA
Hjerte- og karsygdomme JA
Diabetes JA

LUNGEFUNKTION                                                                     Dandelion clock under blue sky

Er man over 35 år og ryger eller tidligere har røget, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man får målt sin lungefunktion.

Bestil tid ved sygeplejersken og få målt din lungefunktion.

  • Forældrevejledning